Koolituskalender ja hinnad
Send to friend

Esileht » Koolitus » Koolituskalender ja hinnad

Koolituskalender ja hinnad

Lapsehoidja / Lasteaiaõpetaja assistendi koolitus

Lapsehoidja kutsekoolitus vastab kehtivale Lapsehoidja IV kutsestandardile ja valmistab õppija ette osalemaks kutseeksamil. Rohkem informatsiooni lapsehoidja kutse kohta leiad siit.

Koolituse maht on kokku 240 akadeemilist tundi, millest 80 akadeemilist tundi on juhendatud praktika ning 160 akadeemilist tundi ehk ca 20 õppepäeva teooriat. Koolitus tuleb tunnistuse saamiseks läbida täies mahus.

Kursused toimuvad Tallinnas (hind 1740.00€) ja Tartus (1300.00€) . Lisandub soovi korral õppematerjalide tasu 13 eurot.

Koolituse õppekava leiad siit.

 

Koolieelses eas lastega töötaja täiendkoolitus

Koolieelses eas lastega töötaja täiendkoolitus (120 akadeemilist tundi) pakub juba töötavale lapsehoidjale, lasteaia õpetaja assistendile, huvitegevuse õpetajale või lasteaia õpetajale võimalust professionaalseks enesetäienduseks.  Lapsehoidja täiendkoolituse võib läbida täiendmahus või valida endale sobivaid mooduleid. 120 akadeemilise tunni (ca 15 õppepäeva) pikkuse kursuse hind on 912.00€, üksiku loengu hind on 85€. Lisandub soovi korral õppematerjalide tasu 13 eurot.

Koolituse õppekava leiad siit.

 

 

Tugiisiku koolitus

Tugiisiku koolituse maht kokku on 88 akadeemilist tundi.

Kursuse läbinud õppur omab ülevaadet erivajadustega ja väärkoheldud inimeste vajadustest, oskab analüüsida kliendi individuaalset vanuselist ja arengulist eripära ning oskab oma töös suunata, toetada ja jõustada erivajadusega inimest ja tema lähedasi. Kursuse jooksul omandatakse empaatilise suhtlemise oskusi, ning tutvutakse erinevate suhtlemisvormide ja – tasanditega. Omandatakse erialane terminoloogia ja antakse ülevaade tugiisiku rollist, ametieetikast ja kohustustest. Tutvutakse asjasse puutuva sotsiaalpoliitilise seadusandlusega.

Kursuse hind on kokku 860€. Detailsem tunniplaan on täpsustamisel. Koolituse õppekava on leitav siit.

 

Esmaabi koolitus

16 akadeemilist tundi, hind 100€

 

Lapsehoidjate klubi

Lapsehoidjate klubi on tegutseva lapsehoidja jaoks suurepärane võimalus enda teadmisi ja oskusi täiendada. Klubiõhtutel räägivad meie koolitajad olulisematel teemadel, mis tulevad ette igapäevases töös laste ja nende vanematega. See on koht, kus saada osa teiste hoidjate kogemustest ja jagada omi.

Klubis osalemise eest väljastatakse ka täiendkoolituse tunnistus. Õppe kogumaht on 64 akadeemilist tundi, sh iseseisev töö 10 tundi ja auditoorne töö 54 tundi. Koolituse õppekava on leitav siit.

Osalemine kõigil kümnel klubiõhtul ühele lapsehoidjale 199€, kahele sama ettevõtte töötajale kokku 275€. Osalemine ühel klubiõhtul 20€ kahel sama ettevõtte töötajale kokku 35€

Regist

 

Registreerimiseks saada e-mail koos oma nime, isikukoodi, aadressi, e-maili ning telefoni numbriga aadressile koolitus@pki.ee.

Eraisikutele ja suurematele gruppidele pakume võimalusel soodustust. Küsi lisa koolitus@pki.ee

 

 

A. Weizenbergi 6-2, 10150, Tallinn tel: +(372) 5378 9092 e-mail: pki@pki.ee

Opus Online