Tunniplaan Tartus
Send to friend

Esileht » Koolitus » Koolituskalender ja hinnad » Tunniplaan Tartus

Tunniplaan Tartus

Õppepäeva pikkuseks on 8 akadeemilist tundi (8x45min) lisaks kaks 15 minutilist kohvipausi ja 30 minutit lõunapaus.

Pealkiri Kuupäev Päev Kell Koolitaja
Lapsehoidja töö: erinevad lapsehoiu vormid, lapsehoiu kutseeetika ja nõudmised 11.01 K 10:00 Siiri-Liisi Kraav
Arengu olemus ja seaduspärasused. Küpsemine ja õppimine. 16.01 E 10:00 Inger Kraav
Areng vanuseastmeti - Erikson. Somatotüübid 17.01 T 10:00 Inger Kraav
Areng valdkonniti: füüsiline ja motoorne areng, taju, kognitiivne areng. 24.01 T 10:00 Inger Kraav
Korrastamine ja puhastamise nipid 28.01 L 10:00 Heikki Eskusson
Kasvatusmeetodid, piiride seadmine, juhtumianalüüsid 01.02 K 10:00 Siiri-Liisi Kraav
Laste õigused ja lastekaitse, laste väärkohtlemine, väärkoheldud laste toetamine 02.02 N 10:00 Siiri-Liisi Kraav
Kasvatuse olemus ja stiilid. Arendav kasvukeskkond. Positiivne kasvatus, lapse
mina-pildi ja eneseregulatsiooni areng ja arendamine
07./15.02 T/K 10:00 Inger Kraav
Areng valdkonniti: keele/keelte areng, mälu areng, lapse fantaasia ja hirmud.
Kõlbeline areng ja probleemsed valdkonnad.
08.02 K 10:00 Inger Kraav
Esmaabi I 11.02 L 10:00 Mare Liiger
Esmaabi II 12.02 P 09:00 Mare Liiger
Lapse päev hoius: päevakava koostamine, toit ja toitumine, toit ja kasvatus 15.02 K 10:00 Siiri-Liisi Kraav
Lapse tegevused: mäng, raamat ja ekraanimeedia, loovtegevused (joonistamine,
meisterdamine, muusika).
16.02 N 10:00 Inger Kraav
Lapse arendamine läbi loovtegevuste 18.02 L 10:00 Mari Mesilane
Lapseea kiindumussuhe - kõigi edasiste suhete alus, lapsehoid kiindumuse
toetajana ja takistajana
07.03 T 10:00 Siiri-Liisi Kraav
Lapsehoius kohanemine kiindumussuhte teooria taustal, uurimistöö andmed
ja praktilised võtted
08.03 K 10:00 Siiri-Liisi Kraav
Eksamiks valmistumine ja praktika seminar 09.03 N 10:00 Siiri-Liisi Kraav
Lapsehoid kui ettevõtlus 17.03 R 10:00 Kristin Varm
Lapse tervist tugevdavad ja kahjustavad tegurid 25.03 L 10:00 Mare Liiger
Laste haigused, väikelapse põetamine 26.03 P 09:00 Mare Liiger

A. Weizenbergi 6-2, 10150, Tallinn tel: +(372) 5378 9092 e-mail: pki@pki.ee

Opus Online