Lapsehoidjate kovisiooni grupp, täiendkoolitus
Send to friend

Esileht » Koolitus » Koolituste õppekavad » Lapsehoidjate kovisiooni grupp, täiendkoolitus

Lapsehoidjate kovisiooni grupp, täiendkoolitus

Lapsehoidjate klubi, täiendkoolitus


Õppekava nimetus: lapsehoidjate kovisiooni grupp, täiendkoolitus

Õppekava rühm: 761- laste hooldus ja noorsootöö

Viide kutsestandarditele ja kutsetasemele: Kutsenimetus: lapsehoidja, tase 4. Lisainformatsioon kutse taastõendamise kohta Eesti Sotsiaaltöö Assotsatsiooni kodulehelt.

 

Õpingute alustamise tingimused: lapsehoidja kutsetunnistus või töökogemus koolieelses eas lastega.

Õpivaljundid: Kursuse läbinud õppija on võimeline oma tööd analüüsima ja töös tehtavaid valikuid põhjendama. Kursuse läbinud õppur suudab oma tööd planeerida, ning teha töö planeerimisel, läbiviimisel ja analüüsimisel meeskonnaatööd nii kolleegide, lapsevanemate kui ülemustega. Kursuse lõppedes on tõusnud osaleja praktiliste oskuste ja professionaalsuse tase, igapävase töö sujuvaks korraldamiseks on pädevusi.

Õppe kogumaht: 64 tundi, sh iseseisev töö 10 tundi ja auditoorne töö 54 tundi.

 

ÕPPESISU ja ajakava:

29. September: Siiri-Liisi Kraav: kohanemine lastehoius

27. Oktoober: Siiri-Liisi Kraav: suhte loomine ja hoidmine vanemaga

24. November: Inger Kraav: vaheldusrikkus ja pühad lastehoius

26. Jaanuar: Siiri-Liisi Kraav: õppekäikude korraldamine

16. Veebruar: Kristin Varm: meeskonnatöö lapsehoius

30. Märts: Inger Kraav: kombed ja viisakus

27. Aprill: Inger voi Siiri-Liisi Kraav: Lapse suunamine ja karistamine

25. Mai: Siiri-Liisi Kraav: Valivad sööjad lapsehoius

29. Juuni: Kristin Varm: Lapsehoidja väsimus ja puhkus.


Sihtgrupp: lapsehoidjad, kes soovivad täiendad kutsealaseid teadmisi ja oskusi

Õppekeskkonna kirjeldus:

  • koolitus toimub eesti keeles
  • koolituse kestvus on 64 tundi, sh iseseisev töö 10 tundi ja auditoorne töö 54 tundi. Õppetöö toimub tunniplaani alusel

ppetöö toimub MTÜ Perekasvatuse Instituudi ruumides Tallinnas (A. Weizenbergi 6-2). Koolituspaigas on ruumid avarad, valgusküllased, varustatud toolidega ning õppijal on võimalus märkmete tegemisel kasutada kirjutusalust. Õppetöö läbiviimiseks on lektoril kasutada arvuti, printer, projektor ja tahvel. Mõlemas koolituspaigas tualettruum, kätepesuvõimalus ja on võimalus teha kohvi/teed.

Õppekeel: Eesti keel

Koolituse eesmärk: lapsehoidja IV kutsestandardile vastavate teadmiste ja oskuste täiendamine.

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse võib läbida täismahus või valitud teemade kaupa. PKI poolt väljastataval tunnistusel on toodud eraldi välja kõik teemad, mille õppija on läbinud.

 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Kõik MTÜ Perekasvatuse instituudi koolitajad omavad vähemalt erialast magistrikraadi (või sellega võrdsustatud haridust). Koolitajate CV’d on toodud siin.

 

 

A. Weizenbergi 6-2, 10150, Tallinn tel: +(372) 5378 9092 e-mail: pki@pki.ee

Opus Online