Individuaalteraapia
Send to friend

Esileht » Nõustamine » Individuaalteraapia

Individuaalteraapia

Individuaalteraapia klientidega töötamisel juhindume põhimõttest, et ühe suuna või mudeli järgmisest olulisemaks tuleb pidada konkreetse kliendi vajadusi. Uurimused näitavad, et olulisem kui koolkond, kuhu terapeut kuulub, on see, milline on suhe terapeudi ja kliendi vahel.

Teraapias pöörame tähepeanu suhtemustritele, mille oleme saanud kaasa oma lapsepõlvest ning sellele, millist mõju avaldavad meile erinevad uskumused.

Mõned mured, millega pöördutakse individuaalnõustamisele:

  • masendus, lootusetus,
  • unehäired jm kehalised (ent mitte otseselt meditsiinilised) vaevused,
  • rahulolematus oma eluga,
  • raskused erinevates suhetes,
  • sõltuvused,
  • rasked läbielamised ja nende integreerimine oma ellu,
  • toimetulek leinaga (lahutuse või lähedase inimese kaotuse läbi)
  • püüe aru saada, kes ma olen ja mida oma elult tahan jpm

Individuaalnõustamise klientideks nii täiskasvanud inimesed kui noored (alates 14.eluaastast). Sageli soovitame kaasata nõustamisse ka teisi pereliikmeid.

A. Weizenbergi 6-2, 10150, Tallinn tel: +(372) 5378 9092 e-mail: pki@pki.ee

Opus Online