Kasvatusnõustamine
Send to friend

Esileht » Nõustamine » Kasvatusnõustamine

Kasvatusnõustamine

Paljud inimesed arvavad, et lapsi peab igaüks oskama kasvatada iseenesest. Nii nagu kasvatati vanemat ennast. Või nii, nagu sisetunne ütleb. Praegusel ajal see aga alati hästi ei tööta, sest maailm muutub kiiresti ja keskkond esitab kasvatusele üha uusi nõudeid.

Kasvatusnõustamisele on õige tulla siis kui tundub, et ise enam hästi hakkama ei saa, vanaema nõuanded ei anna tulemusi, samas aga psühhiaatri juurde on vara pöörduda
Kasvatusnõustamise
eesmärgiks on pakkuda vanematele tuge kasvatustegevuses ja paremini mõista, mis teatud arenguetapis on "normaalne" käitumine ja millele lähtuvalt arengupsühholoogiast võiks last kasvatades rõhuda. Saame aidata Teil lahendada probleeme enne, kui need hakkavad üle jõu käima. Aga isegi kui probleemid tunduvad juba ületamatult rasked, olete ikkagi oodatud - ei ole lahendamatuid olukordi.

Abi võib tulla küsima kui vanem jääb jänni näiteks lapse käitumise reguleerimisega, mõne konkreetse käitumisprobleemiga või uute oskuste õpetamisega. Samuti kui pereelus toimub suuri muudatusi - kolimine, pere koosseisu muutus (kellegi lahkumine või juurde tulek), elukorralduse muutused (ema tööleminek) jne.

Kasvatusalase nõustamise teenust kasutavad ka lasteaiad ja lapsehoiud, kellel on vaja kõrvalist abi ja nõuandeid, et keerukamate olukordadega toime tulla. Tellida saab sisekoolitusi oma töötajatele, koolitusi lapsevanematele või nõustamis-seanssi lapsehoidjate ja lapsevanemate ühisel osavõtul.

Lisaks kasvatusnõustamisele pakume kursuseid:

Kursused lapsevanematele

Lapsevanemate klubi - kord kuus toimuvate teemaõhtute sari, kus kogenud lektor juhib sisse kasvatusalase teema, sellele järgneb sisukas diskussioon.

Valmistumine beebi sünniks - kursus lapseootajatele - emadele ja isadele, kes enne uue ilmakodaniku sündi tahavad end ennetavalt kurssi viia sellega, milline on lapse sotsiaalne, emotsionaalne, intellektuaalne, vaimne areng beebi-eas. Kuidas toetada last kiindumussuhte loomisel, ja kuidas vanemate käitumine esimesel eluaastal paneb aluse kõigile järgnevatele suhetele lapse elus. Räägime ka beebi arendamisest ja talle psühholoogiliselt turvalise kasvukeskkonna kujundamisest.

Kursused lastele ja noortele

Enesehinnang ja enesekehtestamine - kursus lastele ja noorele, kellele suhtlemine probleeme valmistab. Mänguline ja toetav õhustik, kus õpitakse enda tugevusi hindama, kaaslastega kontakti looma ja oma tundeid ja vajadusi konstruktiivsel moel väljendama. Grupid on jaotatud vanuse järgi - 3.-5. klass; 6-8. klass; 9-11. klass). Kursus koosneb viiest kohtumisest, üks kord nädalas.

Suhted, armastus ja seksuaalsus. Kolme-osaline seminaride sari teismelistele, mis toimub koolivaheaegadel. Seminar sisaldab nii praktilisi mõtlemis- ja suhtlemisharjutusi, loenguid, külastusi erinevatesse asutustesse kui ka lusti ja lõõgastust.

A. Weizenbergi 6-2, 10150, Tallinn tel: +(372) 5378 9092 e-mail: pki@pki.ee

Opus Online