PKI
Send to friend

Esileht » PKI

PKI

Perekasvatuse Instituudi eesmärk

Perekasvatuse Instituut (edaspidi PKI) loodi 24.04.1998.a., jätkamaks sõjaeelsel ajal Eestis edukalt töötanud Kodukasvatuse Instituudi traditsioone. Instituudi eesmärgiks on Eesti ühiskonna tugevdamine perekasvatuslikku mõju toetava tegevuse kaudu. PKI ühendab organisatsioone, liite ja üksikisikuid, kes soovivad tegelda lastevanemate koolituse ja nõustamisega. Instituuti kuuluvad pedagoogid, arstid, psühholoogid ja teised perekasvatusest huvitatud inimesed erinevatest paikkondadest.

PKI toetab perekasvatust ja lapse isiksuse arengut PKI tegevusvaldkondade kaudu, milleks on:

· koolitus
· nõustamine
· uurimuste teostamine ning avaldamine
· teabekorraldus.

Instituut on toetav ja nõuandev üksus teostamaks koolides, lasteasutustes ja ühiskondlikes organisatsioonides perekasvatuse ja abielukoolituse alast tööd.

Tegevused eesmärgi saavutamiseks:

  • kogume ja koondame teavet koduse ja perekasvatuse küsimustega tegelevate asutuste ja organisatsioonide kohta, süstematiseerime ja üldistame seda infot.
  • organiseerime ja viime läbi perekasvatuse alaseid kursusi, loenguid ja seminare lastevanematele, õpetajatele ja lapsehoidjatele/perepäevahoidjatele.
  • viime läbi perekasvatuse alaseid uuringuid, üldistades ja levitades saadud tulemusi.
  • võimaldame lastevanematele ja õpetajatele individuaalseid konsultatsioone
  • koostame ja levitame materjale perekasvatuse toetamiseks ja tõhustamiseks.
  • korraldame lektorite täiend- ja väljaõpet.
  • organiseerime konverentse perekasvatuse seisukohalt aktuaalsetel teemadel
  • korraldame koostööd teiste perekasvatuse probleemidega tegelevate asutuste ja organisatsioonidega.
  • avaldame perekasvatuse alaseid kogumikke, artikleid ja voldikuid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaata ka meie blogi: https://perekasvatuseinstituut.wordpress.com/category/kasulikku-lugemist/

A. Weizenbergi 6-2, 10150, Tallinn tel: +(372) 5378 9092 e-mail: pki@pki.ee

Opus Online