Projektid
Send to friend

Esileht » PKI » Projektid

Projektid

Perekasvatuse Instituut on juba alates loomisest 1998 aastal osalenud aktiivselt erinevates projektides. Reeglina on meie roll projekti tegevuste läbiviimine, spetsialistide, lektorite ja nõustajate pakkumine, uuringute koostamine ja erinevate materjalide välja andmine. Peamiselt oleme kaasatud teiste organisatsioonide projektidesse, harvem osaleme juhtpartnerina.

Seni läbiviidud projektid:

  • Aastatel 2005-2007 töömahukas projekt „Lapsed hoitud, emad tööl". Projekti juhtpartneriks oli Rahvastikuministri büroo ning projektipartneriks lisaks Perekasvatuse Instituudile ka Põlvamaa Lastekaitse Ühing.
  • Veebruar-juuni 2009. Projekt "Tark lapsevanem, õnnelik laps". Eesmärk oli tugevdada Eesti perede toimetulekut ja vähendada vanemlikku stressi läbi vanemate kasvatusoskuste arendamise ja parema lapsetundmise ja -mõistmise saavutamise.
  • Aastatel 2009-2010. Perepäevahoidu tutvustav projekt“. Partneriks oli MTÜ Tartu Lastehoiuselts. Projekti eesmärkideks oli lastega peredele valikuvõimaluste loomine sobiva päevahoiuvormi- ja koha leidmidel ning teavitada väikelastega peresid, valdkonnaga tegelevaid organisatsioone, riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikke ja avalikkust perepäevahoiu kui lapse individuaalset arengut toetava  ja perede vajadusi arvestava lastepäevahoiumudeli olemusest.
  • 01.02.2014 - 30.10.2014. “Kernu PK ja Nissi PK noorte sotsiaalsete oskuste suurendamine ja koostöövalmiduse kasvatamine”. Projekti eesmärgiks oli läbi Kernu ja Nissi valla noorte psühholoogilise nõustamise, koolituste ja ühisürituste läbiviimise arendada osalejate sotsiaalseid oskuseid, parandada koostöövalmidust täiskasvanutega, tugevdada kogukondadevahelisi sidemeid ja kasvatada piirkonna identiteeti.

A. Weizenbergi 6-2, 10150, Tallinn tel: +(372) 5378 9092 e-mail: pki@pki.ee

Opus Online